انجام سونوگرافی و رادیوگرافی دیجیتال بدون محدودیت وزنی

تنها مرکز تصویربرداری بدون محدودیت وزنی در مرکز تهران

انجام تخصصی‌ترین رادیوگرافی‌های رنگی و سونوگرافی داپلر و نمونه برداری

مطالب علمی سرچ شما : " آمادگی های لازم قبل از رادیوگرافی KUB"


۲۷ ۰۱ ۱۴۰۳

رادیولوژی کلیه، مجاری ادراری و مثانه (KUB)

بطور کلی در رادیولوژی تشعشعات از بافت های بدن عبور می کنند و به صفحه ایی مخصوص نگاتیو مانند برخورد و تصویر ایجاد می کنند.

آخرین مطالب علمی