انجام سونوگرافی و رادیوگرافی دیجیتال بدون محدودیت وزنی

تنها مرکز تصویربرداری بدون محدودیت وزنی در مرکز تهران

انجام تخصصی‌ترین رادیوگرافی‌های رنگی و سونوگرافی داپلر و نمونه برداری

مطالب علمی سرچ شما : " سونوگرافی بارداری"


۰۹ ۰۲ ۱۴۰۳

مهم ترین سونوگرافی های بارداری

یکی از بهترین مراحل زندگی هر زن ، مادر شدن است؛ که از ابتدای بارداری انواع آزمایشات و سونوگرافی‌

۲۸ ۱۰ ۱۴۰۲

سونوگرافی غربالگری اول

سونوگرافی غربالگری اول یا NT  در این سونوگرافی بارداری چین پشت گردن جنین با دقت بسیار بالا

۲۸ ۱۰ ۱۴۰۲

مهم‌ترین سونوگرافی در بارداری یا همان غربالگری دوم

غربالگری دوم  (سونوگرافی آنومالی ) که در هفته 18 تا 22 بارداری باید انجام شود ، مهم ترین س

آخرین مطالب علمی